04-del-din-ide.png

Del din idé

Del din idé til en læseaktivitet

Send en mail til laesedag@gyldendal.dk med din bedste idé til en sjov læseaktivitet.

 

Mailen skal indeholde:

  • En præcis beskrivelse af læseaktiviteten

  • Eventuelle pdf'er og billeder, som skal bruges i forbindelse med aktiviteten
    (OBS. Der må ikke optræde fotos af elever/personer eller informationer af privat karakter).

  • Angiv gerne om målgruppen er indskoling, mellemtrin eller PLC.

De bedste idéer deler vi her på siden!

 
 
 
 

Vangeboskolen:

Nyhedslæsning

Vi har i 3. klasse haft en periode med nyhedslæsning i vores læsestund. Her har eleverne læst i medbragte aviser: -Lokalaviser/ugeaviser -Kunstaviser -Store danske dagblade.

Men især og helst læste de i Kids News (som nu ikke udkommer længere, men forhåbentlig fyldes hullet ud med Politikens plan om at udgive en børneavis).
Vi har fokuseret på, om man mon fik ny viden af at læse aviser. Derfor har eleverne til hver avis udfyldt et ark, hvor de noterede overskrifter på de tre artikler, de valgte at læse, og med egne ord skrev de, hvad de vidste nu, som de ikke vidste før.


Fuglsanggårdskolen:

Indre rejse

For tiden er vi optaget af reaktioner på overbelastning, forvirring og stress hos børn og unge, som i forvejen har travlt, når det gælder sociale relationer, faglige krav og tilbud i skolen samt muligheder, konstante forventninger om at være til rådighed eller angsten for at gå glip af noget. 

Derfor kunne den perfekte læseaktivitet for eleverne i skolen i dag være at ligge/sidde behageligt med en bog og en rar stemme, der læser teksten højt (brug høretelefoner). Lad eleverne få roen til at fordybe sig i bogens univers og bagefter tale om oplevelsen frem for forståelsen eller analysen af den. 

Det kunne være en gave til vores børn at gribe læsningen an på denne måde fra tid til anden. 


Stavnsholtskolen:

Byens bedste læsehaj

Det er årets begivenhed, når læseugen skydes i gang. Vi laver en læsebølge igennem hele skolen. Eleverne parres to og to overfor hinanden. Store læser for små, og små læser for store. Vores skoleleder sætter læseuge i gang med en stor mikrofon, og så læses der i 15 minutter, hvorefter der byttes. 

Læseugen markeres med store bannere uden for skolen – de stående bannere, der kan genbruges.
Vi har lavet et slogan: Stavnsholtskolen er så sej, du bliver byens bedste læsehaj!
Vi har en bogædende haj på vores plakat.

Derudover er der konkurrencer på biblioteket – fx bogstabling af det højeste tårn på tid.
Og så andre aktiviteter fx Læs op på plejehjemmet eller blindehjemmet. Sidste år læste vi eventyr op.


Uldum Skole:

Store og små læser sammen

Dette er ikke nogen revolutionerende idé, men her hos os har vi som mange andre steder skolevenner, og det betyder, at 5. klasse danner venskaber med 0. klasse, og af samme grund er 6. klasse venner med 1. klasse. 

På mellemtrinnet er ikke alle lige glade for at læse og slet ikke at højtlæse! Men når man skal læse højt for sin skoleven, bliver det en helt anden sag. I forbindelse med Den kæmpestore læsedag vil vi bruge Gyldendals fagportal til dansk for 0.-2. klasse og læse Palle P og perlen sammen.

5. og 6. klasse kan øve sig selv eller sammen med Marianne Skovsted Petersens fine oplæsning, og til sidst kan de lave en foldebog sammen. Da opgaven omhandler både indskoling og mellemtrin, udbygger vi foldebogens indhold med opgaver om fx ordklasser, da der er mange konkrete navneord, og det er oplagt at finde rigtig mange udsagnsord og tillægsord om Palle.

Slutprodukterne bliver naturligvis udstillet i PLC.

Vi har tidligere lavet lignende projekter og produceret egne historier i fx BookCreator.

Andre tiltag i forbindelse med Den kæmpestore læsedag og FN's internationale læsedag bliver inddragelsen af en eller flere fagdage (onsdage) til selvlæsning med deraf følgende boganmeldelser i form af foldebøger, teasere (film i forskellige former), oplæsning på plejecenter, børnehave o. lign.


Hærvejskolen:

Makkerlæsning

Den bedste læseaktivitet er makkerlæsning.
Makkerlæsning kan laves på mange forskellige måder – både i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Det kan laves med 2 læsere på samme niveau eller med en begynder og en øvet. Vi har brugt det meget, og børnene holder meget af det. Ligeledes kan der arbejdes med at lave læselogbog. Til faglig læsning kan der bruges notat-ark.


Marstal Skole:

Hjørnelæsning

Hjørnelæsning er højtlæsning af en bog i hvert af klassens fire hjørner. En elev læser højt, og de øvrige elever fordeler sig i fire grupper som tilhørere.

Når alle er på plads, fortæller/præsenterer højtlæseren forfatteren, illustratoren mm. 

Under højtlæsning, skal de være gode lyttere/tilhørere til hjørnelæsningen.
Efter højtlæsning, klapper de af hjørnelæseren, og så skal de stille spørgsmål til hjørnelæseren. Det kan være: 

Noget, der undrer
Noget, de ikke forstår
Noget, de godt kan lide
Noget, de ikke kan lide
Noget, der ligner noget, de har læst eller set før
Hvad ved de om forfatteren, illustratoren osv.

Til slut siger de tak for højtlæsningen, og så skifter de elever, der lytter hen til et nyt hjørne og så fremdeles, indtil lytterne kommer til det hjørne, de begyndte ved.

Man kan vælge, at det er en bog med samme titel, der højtlæses i hvert hjørne, eller fire forskellige bøger af samme forfatter. Eller det kan være samme genre og forskellige forfattere. Det kan også være fagbøger. Mulighederne er mange.

Efterbehandlingen er at skrive. Det kan være resumé, genfortælling, boganmeldelse, meddigtning eller der kan produceres foldebøger eller tegneserier.

Hjørnelæsning kan ramme flere danskområder på én gang – både mundtlighed og skriftlig fremstilling. 


Kornmod Realskole:

Læsning med kodeord

8. klasse skulle læse i Anders Johansens Sølvbroen og efter en fælles start i klassen, fik eleverne lov til at læse selv. Eleverne fik et kodeord, som de skulle lede efter i teksten. 

Når de fandt det, skulle de komme op til læreren og herfra sendte han dem afsted på et lille o-løb. Ved hver post var der en ting, et ark eller et billede, de skulle tage med tilbage. Vi havde i alt 6 poster og eleverne kom tilbage forskudt og det var en fornøjelse at se, hvordan eleverne kom tilbage med friske kinder og med deres ting, som de senere brugte i en foldebog. 


Præstemarkskolen:

Oplæsningskonkurrence og læseteater

5. klasserne på skolerne i nærheden laver en oplæsningskonkurrence.

PLC- eller læsevejlederen kan evt. være tovholdere samt sørge for at vinderen får en lille præmie – fx klassens egen bog, som man må skrive og tegne i, når den læses. Til sidst har klassen deres helt egen private bog med hyggelige tegninger og små sætninger.

5. klasse deles ind i grupper og øver sig i et læseteater. Der sættes evt. lydeffekter på, hvis det har relevans for teksten. Grupperne optager deres læseteater (screen castify eller andet program kan anvendes).

Når optagelsen er klar, deler grupperne deres optagelse i en fælles mappe på Google Drive.
De forskellige klasser hører nu optagelserne og afgiver deres stemme – gruppen med flest stemmer vinder!